Firma HTB - Ing. Jiří Bukovský byla jednou z prvních v ČR po roce 1989, která zavedla technologii tisku horkou fólií, zejména pro tisky luxusních vizitek, vánočních a novoročních přání, luxusních dopisních papírů, různých ozdobných obalů na kosmetiku apod.

Díky cílenému úsilí a snaze konkurovat trhu firma postupně rozšiřovala činnost o výrobu razítek, tamponový potisk reklamních předmětů, ofsetové tisky, tisk firemních tiskovin, pozvánek,  oznámení, plakátů, výrobu reklamy ze samolepicích fólií, apod.

V grafickém studiu zpracováváme jak vlastní grafické návrhy, tak návrhy dle požadavků zákazníků, včetně pořízení fotografické dokumentace. Snaha pracovníků je poskytnout komplexní službu v oblasti reklamy a tisku od návrhu po realizaci v kvalitě, co nejkratším čase a za příznivou cenu.

Pro rozvoj firmy je důležitý spokojený zákazník. Kvalita výrobků, výše cen a pružnost při obsluze a dodávkách jsou u nás klíčovým faktorem pro to, aby spokojený zákazník přišel znovu.