HTB, Ing. Jiří Bukovský
Bohuslava Martinů 9, 602 00 Brno, Česká Republika

Sídlo společnosti se nachází v centrální části Brna.
U objektu je možné zaparkovat.